FÅGLAR I STAN?

Vilka fåglar finns i stan?

Den här texten handlar om våra större städer. Mindre städer med landsbygden inpå knutarna får säkert ett bredare besökstal men även i våra största städer häckar en mängd fåglar. Generellt så arbetar miljöförvaltningarna i våra större städer intensivt med att utveckla våtmarker, bevara träd och skapa dagvattendammar. Det här gör att trenden faktiskt är positiv och att antalet häckande arter faktiskt har ökat de senaste åren. (Däremot så minskar ju antalet arter totalt, vilket i sig är en väldigt allvarlig fråga). Totalt finns sammanlagt ca 10 000 fågelarter beskrivna i världen. Av dessa häckar ca 245 årligen i Sverige. De flesta fågelarter som häckar i Sverige flyttar under vinterhalvåret till varmare trakter. Att mata de arter som faktiskt blir kvar under vintern är en viktig insatts för att bevara mångfalden.

I storstaden Stockholm häckar ett drygt 60-tal arter. Stockholms fågelfauna är relativt artrik för en storstad, mycket beroende på variationen av livsmiljöer som stadens sammanhängande grön- och blåstruktur erbjuder. Detsamma gäller även Göteborg och Malmö, våra nästa städer i storlek räknat. De vanligaste vinterfåglarna i storstaden är Talgoxe, Blåmes, Pilfink, Domherre, Sidensvans samt Grönfink. På Slagberga.se under ”Fågelskolan” i huvudmenyn finns bilder på dessa fåglar och också en hel del av vad dom helst äter.

Ett område i Stockholm som har ett rikt fågelliv vintertid är strömmen. Många sjöfåglar söker sig till de öppna vattenytorna. Över 90 fågelarter har setts vid Strömmen den senaste tioårsperioden, varav ett 30-tal arter är vanliga på vintern. Bland annat kan du se knöl och sångsvan, grågås, kanadagås och vitkindad gås, gräs och brunand, vigg, knipa, storskrake, små och skäggdopping, storskarv, gråhäger, havsörn, duv och sparvhök, sothöna, skrattmås, fiskmås, gråtrut, havstrut, silltrut, vittrut, kaja, gråsparv och pilfink.

Mata i stan

Fågelmatning har gamla anor. Förr i värden brukade man ge något extra till fåglarna (och andra djur) runt julen. Den mer organiserade matningen av fåglar startade efter 2: a världskriget och har vuxit stort sen dess.

Om man vill mata sina fåglar behövs först och främst behövs en bra plats och det är inte alltid det lättaste om man bor i hyres- eller bostadsrätt. Det händer att hyresvärden eller föreningen inte tillåter matning från balkongerna. Men om det är godkänt av din förening eller hyresvärd, då är det bara att sätta i gång. Nästa steg är att hitta en anordning att ha maten i. På Slagberga har vi ett antal bra matare både för talgbollar och fröer. Undvik de vanliga fågelborden på balkongen, mest för att de skräpar ner mer. Slagbergas talgbollar kommer också i bionät (naturligt nedbrytbara) så man kan också bara hänga upp några talgbollar på en lämplig krok på balkongen.

Vad ska man ge fåglarna att äta?

Bra förslag på en balkong är talgbollar eller talgkorvar men också skalade solrosfrön, hampafrön eller jordnötter fungerar bra. Jordnötterna ska vara avsedda för fågelmatning, varken saltade eller rostade. Och skalade solrosfrön minimerar spill på marken. Vill man locka koltrast och sidensvans kan man även sätta ut halva äpplen.

Att tänka på vid fågelmatning

Som vi skrivit tidigare ska man gärna hänga upp maten. Om fåglarna kliver och bajsar i maten, som vid traditionella fågelbord, sprids lätt sjukdomar och parasiter.

Fåglar äter oftast på eftermiddagen, precis när det börjar skymma. Då äter fåglarna för att klara nattens kyla. På morgonen måste de ladda om med nya fettreserver och kommer ofta till fågelbordet redan i gryningen.

Har du några fina bilder på fåglar i stadsmiljö så får du gärna skicka in dom till oss på info@frospecialisten.se så försöker vi dela upplevelsen vidare.