GRÖNGÖDSLING MIX
GRÖNGÖDSLING MIX
GRÖNGÖDSLING MIX
GRÖNGÖDSLING MIX
GRÖNGÖDSLING MIX
GRÖNGÖDSLING MIX

GRÖNGÖDSLING MIX

45 kr

Gröngödsling Mix Aftercrop Mixture - är en beprövad kombination av gröngödslingsväxter vilka tillsammans är värdefulla för jordens omsättning av näringsämnen och mikroliv. Dessutom är de mycket uppskattade av pollinatörer. Denna gröngödslingsmix innehåller blodklöver, bovete, esparsett.

Så direkt på friland när jorden reder sig. Håll sådden fuktig under groningstiden. På hösten eller tidig vår, mylla ner hela växtmassan i jorden.