TRE SYSTRAR
TRE SYSTRAR
TRE SYSTRAR
TRE SYSTRAR
TRE SYSTRAR
TRE SYSTRAR

TRE SYSTRAR

45 kr

Tre systrar Klätterböna, Sommarsquash, Sockermajs - är en mix av klätterbönor, sockermajs och sommarsquash. Dessa grödors egenskaper gynnar varandra genom samodling. Sockermajsen är en perfekt stör för klätterbönan att slingra sig runt, klätterbönan är kvävefixerande vilket gödslar gjorden, och sommarsquashen breder ut sig och tränger bort ogräs och hjälper till att behålla fukten i jorden. 

 

 

Odling av klätterböna: Blötlägg bönorna ett dygn innan sådd, och så på 2 cm djup i såjord. Håll sådden ca 25°C så placera i ett soligt läge. Utplanteras efter avhärdning när frostrisken är över i ett varmt och skyddat läge. Alternativt, så bönorna ca 2 cm djupt direkt på friland i uppvärmd jord (minst 15 °C) för att bönorna ska gro och inte ruttna. Vattna och skörda regelbundet för en rikare skörd.  

Odling av sockermajs: Så fröna på 1 cm djup i såjord. Vattna och placera i ett läge på ca 25 °C. Täck sådden med klar plast försedd med lufthål och placera i ett soligt läge. När plantorna börjat gro, placeras i ett svalare läge, runt 18-20 °C med mycket ljus. Utplanteras i efter avhärdning när frostrisken är över i ett varmt och skyddat läge . För bästa pollinering bör majsen växa i ett grupper. Vattna och gödsla ordentligt. Skörda kolvarna när "skägget" vissnat och kolvarna blivit tjocka. 

 

 

Odling av sommarsquash: Så fröna på 2 cm djup i såjord, vattna och placera i ett varmt läge på ca 20-24 °C, täck sådden med klar plast försedd med lufthål och placera i ett soligt läge. När plantorna börjat gro, placera i ett svalare läge, runt 18 °C med mycket ljus. Var försiktig med vattning så plantan inte får rothalsröta. Utplanteras efter avhärdning när frostrisken är över i uppvärmd jord, gödlsa rikligt. Fröna kan även direktsås på växtplatsen när jorden är ca 15 °C.